CONU 2024

Prvo obaveštenje

 • 15. kongres ishrane

  „HRANA, ISHRANA I ZDRAVLJE U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA“

Beograd 20-22. novembar 2024.g

Hotel M, Bulevar oslobođenja 56a, Beograd Srbija

Prof. Ljiljana Trajkovic Pavlovic

KOPREDSEDAVAJUĆI KONGRESA

Prof. Slađana Sobajic

KOPREDSEDAVAJUĆI KONGRESA

Poštovani učesnici 15. kongresa ishrane,

Društvo za ishranu Srbije (DIS), osnovano je 1956. g kao nevladdina neprofitna organizacija. DIS tradicionalno okuplja stručnjake iz oblasti agronomije, biohemije, biologije, dijetetike, farmacije, hemije, humane i veterinarske medicine, mikrobiologije prehrambene tehnologije, i drgih obrazovnih profila koji se bave hranom i ishranom.

DIS sarađuje sa brojnim domaćim i stranim obrazovnim i naučnim ustanovama i udruženjima. U 2023. godini u saradnji sa Federacijom evropskih društava za ishranu, DIS je organizovao 14. evropski kongres ishrane u Beogradu sa oko 1500 učesnika pretežno sa evropskog ali i drugih kontinenata.
Glavne teme 15. kongresa ishrane obuhvataju veliki broj naučnih disciplina koje se bave hranom, ishranom i zdravljam u okviru održivog razvoja. Program kongresa osmišljen je tako da, kroz plenarna predavanja, paralelne sesije, posebne satelitske programe, panel diskusije, usmene i poster prezentacije, omogući da domaći i straini stručnjaci razmene mišljenja o opšte prihvaćenim nučnim dostignućima i rezultatima sopstvenih istraživanja.
Beograd, kao veliki univerzitetski i kulturni centar, ima tradiciju organizacije brojnih domaćih i međunarodnih stručnih skupova ali pruža i mogućnost korišćenja raznovrsnih turističkih ponuda povezanih sa bogatom istorijom i kulturološkim nasleđem.

Radujemo se još jednom lepom i uspešnom susretu sa eminentim ali i mladim stručnjaciama koji se bave hranom i ishranom u Beogradu od 20-22. novembra 2024. godine

Prof. dr Ljiljana Trajkovic Pavlovic i Prof. dr Sladjana Sobajic

 1. Održiva proizvodnja hrane i održiva ishrana
 2. Ishrana u različitim periodima života
 3. Hrana, ishrana i nezarazne bolesti
 4. Hrana, ishrana, imunitet i zarazne bolesti
 5. Kvalitet i zdravstvena bezbednost vode za piće i hrane
 6. Hrana sa dodatnom vrednošću, dijetetski suplementi i nove namirnice
 7. Hrana, ambalaža, klima i životna sredina
Srpski i engleski
Prof. dr Ljiljana Trajković Pavlović i Prof. dr Slađana Šobajić
 • Bato Korać, Biološki fakultet Univerzitet Beograd, Srbija
 • Bojana Vidović, Farmaceutski fakultet Univerzitet Beograd, Srbija
 • Brigita Đorđević, Farmaceutski fakultet Univerzitet Beograd, Srbija
 • Budimka Novaković, Medicinski fakultet Univerzitet Novi Sad, Srbija
 • Danijela Ristić Medić, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet Beograd, Srbija
 • Dasha Mihaylova, Food Technology Univerzitet Plovidiv, Bulgaria
 • Dragan Milićević, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd, Srbija
 • Dušica Stojanović, Medicinski fakultet Univerzitet Niš, Srbija
 • Evgene Benedik, Unverzitetski klinički centar Ljubljana, Slovenija
 • Ferenc Bagi, Poljoprivredni fakultet Univerzitet Novi Sad, Srbija
 • Franceska Menniti Ippolito, National Institute of Health, Rome, Italy
 • Igor Spiroski, Medicinski fakultet Univerzitet Skopje, Severna Makedonija
 • Ivana Beara, Prirodnomatematički fakultet Univerzitet Novi Sad, Srbija
 • Jacques Delarue, Medicinski fakultet Brest, France
 • Jelka Pleadin, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Hrvatska
 • Joanna Bajerska, Faculty of Food Science and Nutrition, Poznan, Poland
 • Ljilja Torović, Medicinski fakultet Univerzitet Novi Sad, Srbija
 • Ljiljana Trajković Pavlović, Društvo za ishranu Srbije, predsednik
 • Marijana Ćurčić, Farmaceutski fakultet Univerzitet Beograd, Srbija
 • Mirjana Pešić, Poljoprivredni fakultet Univerzitet Beograd, Srbija
 • Miloš Maksimović, Medicinski fakultet Univerzitet Beograd, Srbija
 • Miomir Nikšić, Poljoprivredni fakultet Univerzitet Beograd, Srbija
 • Nađa Vasiljević, Medicinski fakultet Univerzitet Beograd, Srbija
 • Nela Đonović, Medicinski fakultet Univerzitet Kragujevac, Srbija
 • Philip Calder, Medical faculty University of Southampton, Southampton, Great Britain
 • Sanja Mazić, Medicinski fakultet Univerzitet Beograd, Srbija
 • Sandra Šipetić Grujičić, Medicinski fakultet Univerzitet Beograd, Srbija
 • Slađana Šobajić, Farmaceutski fakultet, Beograd
 • Slađana Žilić, Institut za kukuruz Zemun Polje, Beograd, Srbija
 • Slavica Rađen, Medicinski fakultet VMA Univerizet odbrane, Beograd. Srbija
 • Vera Katić, Fakultet veterinarske medicine Univerzitet Beograd (u penziji), Srbija
 • Viktor Nedović, Poljoprivredni fakultet Univerzitet Beograd, Srbija
 • Vanja Todorović, Farmaceutski fakultet, Beograd, predsednica
 • Aleksandar Kostić, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Aleksandra Janković, Biološki fakultet, Beograd
 • Ana Jovanović, Medicinski fakultet, Beograd
 • Božidar Udovički, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Dragana Jović, Institut za javno zdravlje Republike Srbije “Dr. M. Jovanović Batut“
 • Jelena Jovičić Bata, Medicinski fakultet, Novi Sad
 • Katarina Paunović, Medicinski fakultet, Beograd
 • Slađana Stanojević, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Milica Zeković, Institut za medicinska istraživanja, Beograd
 • Milka Popović, Medicinski fakultet, Novi Sad
 • Мiloš Ilić, Medicinski fakultet, Novi Sad
 • Miloš Lukić, Institut za stočarstvo, Beograd
 • Nevena Dabetić, Farmaceutski fakultet, Beograd
 • Nikoleta Lugonja, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd
 • Radmila Velicki, Medicinski fakultet, Novi Sad
 • Sanja Bijelović, Medicinski fakultet, Novi Sad
 • Vesna Vučić, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet Beograd
 • Vesna Palibrk Pantić, Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd
 • Vesna Zečević, PU Dečiji dani, Beograd

(iskazana je u evrima)

 

Rana

1.april- 31. jul

Kasna

1. avgust-31.oktobar

Vrlo kasna

1-19. novembar

Dnevna

20, 21. i 22. novembar

Članovi DISa

150

180

200

100

Stručnjaci iz naučnih i stručnih institucija

180

200

250

140

Stručnjaci iz industrije

250

280

300

160

Studenti*

100

140

180

80

Penzioneri**

0

0

0

0

*Potrebno je da prilože fotokopiju potvrde od fakulteta

** Potrebno je da se registruju ili da se mejlom jave organizatoru na: ljiljanatp25@gmail.com

Članovi Naučnog i Organizacionog odbora kongresa imaju pravo na umanjenje od 10%

Domaći stručnjaci plaćaju kotizaciju u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Računi Društva za ishranu Srbije su:

Dinarski: 325-9500600061759-43 Devizni () 325-9601600009169-71

Društvo za ishranu Srbije nije u PDV sistemu RS ali je obavezno da izrađuje i prima e-fakture za sve subjekte koji to zatraže.

Kotizacija uključuje publikovanje apstrakata u zborniku radova, ručak i 2 užine tokom prvog i drugog dana kongresa, a trećeg dana kongresa na jednu užinu. Obezbezbeđen je simultani prevod.

Učesnici kongresa, ukoliko žele, imaju mogućnost da prirede rad za časopis Hrana i Ishrana.

Više o časopisu na web prezentaciji DISa drustvozaishranu.rs.

Registracija: početak 01.april 2024,g

Prijava apstrakata: početak 01.april 2024.g

Poslednji datum za prijavu apstrakata 31. jul 2024.g

Poslednji datum za odgovor o prihvatanju apstrakata i načinu prezentacije 31. avgust 2024.g

Subjekti koji posluju sa hranom i vodom za piće, ambalažom za pakovanje hrane i vode za piće, opremom i potrošnim materijalom za industrijsku i zanatsku prozvodnju hrane tokom održavanja kongresa imaju priliku da prikažu svoje proizvode, pisani i video materijal o svojoj kompaniji, o svojim proizvodima i uslugama. Takođe se pruža mogućnost organizacije predavanja i seminara u periodu koji se ne poklapa sa vremenom predviđenim za naučne sesije. Kontakt: ljiljanatp25@gmail.com i sobajic04@yahoo.com .

Akreditacije stručnog skupa biće obavljena kod Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Republike Srbije.