CONU 2024

POZIV SPONZORIMA

Subjekti koji posluju sa hranom i vodom za piće, ambalažom za pakovanje hrane i vode za piće, opremom i potrošnim materijalom za industrijsku i zanatsku prozvodnju hrane tokom održavanja kongresa imaju priliku da prikažu svoje proizvode, pisani i video materijal o svojoj kompaniji, o svojim proizvodima i uslugama. Takođe se pruža mogućnost organizacije predavanja i seminara u periodu koji se ne poklapa sa vremenom predviđenim za naučne sesije.

informacije

ljiljanatp25@gmail.com