CONU 2024

15. kongres ishrane

„HRANA, ISHRANA I ZDRAVLJE U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA“

VAŽNI DATUMI

Registracija: početak

01.april 2024,g

1.April 2024

Prijava apstrakata: početak

31. Jul 2024.

Poslednji datum za prijavu apstrakata

31. Avgust 2024.

Poslednji datum za odgovor o prihvatanju apstrakata i načinu prezentacije

Rana 1.april- 31. jul Kasna 1. avgust-31.oktobar Vrlo kasna 1-19. novembar Dnevna 20, 21. i 22. novembar
Članovi DISa
150
180
200
100
Stručnjaci iz naučnih i stručnih institucija
180
200
250
140
Stručnjaci iz industrije
250
280
300
200
Studenti*
100
140
180
80