CONU 2024

DOBRODOŠLICA

Prof. Ljiljana Trajkovic Pavlovic

KOPREDSEDAVAJUĆI KONGRESA

Prof. Slađana Sobajic

KOPREDSEDAVAJUĆI KONGRESA

Poštovani učesnici 15. kongresa ishrane,

Društvo za ishranu Srbije (DIS), osnovano je 1956. g kao nevladdina neprofitna organizacija. DIS tradicionalno okuplja stručnjake iz oblasti agronomije, biohemije, biologije, dijetetike, farmacije, hemije, humane i veterinarske medicine, mikrobiologije prehrambene tehnologije, i drgih obrazovnih profila koji se bave hranom i ishranom.

DIS sarađuje sa brojnim domaćim i stranim obrazovnim i naučnim ustanovama i udruženjima. U 2023. godini u saradnji sa Federacijom evropskih društava za ishranu, DIS je organizovao 14. evropski kongres ishrane u Beogradu sa oko 1500 učesnika pretežno sa evropskog ali i drugih kontinenata.
Glavne teme 15. kongresa ishrane obuhvataju veliki broj naučnih disciplina koje se bave hranom, ishranom i zdravljam u okviru održivog razvoja. Program kongresa osmišljen je tako da, kroz plenarna predavanja, paralelne sesije, posebne satelitske programe, panel diskusije, usmene i poster prezentacije, omogući da domaći i straini stručnjaci razmene mišljenja o opšte prihvaćenim nučnim dostignućima i rezultatima sopstvenih istraživanja.
Beograd, kao veliki univerzitetski i kulturni centar, ima tradiciju organizacije brojnih domaćih i međunarodnih stručnih skupova ali pruža i mogućnost korišćenja raznovrsnih turističkih ponuda povezanih sa bogatom istorijom i kulturološkim nasleđem.

Radujemo se još jednom lepom i uspešnom susretu sa eminentim ali i mladim stručnjaciama koji se bave hranom i ishranom u Beogradu od 20-22. novembra 2024. godine

Prof. dr Ljiljana Trajkovic Pavlovic i Prof. dr Sladjana Sobajic